Slot BaarlandKasteel van Baarland

Middeleeuws kasteel
Naast de Nederlands Hervormde Kerk van Baarland staat een ongenaakbaar hek. Het geeft alleen genodigden toegang tot het terrein waarop vroeger het kasteel van Baarland stond. Maar dit middeleeuwse kasteel is al lang verdwenen.


Het Kasteel te Baerlandt 1696

Restauratie fundamenten
Bij een restauratie in de jaren 1965 tot 1970 werd op de aanwezige fundamenten een nieuwe muur gemetseld met vier torens en een poortdoorgang. Het enige restant van het kasteel dat hier ooit stond is het koetshuis, dat ook een hoogstnoodzakelijke opknapbeurt heeft gekregen. Het is een eenvoudig gebouw, dat gezwenkte topgevels heeft en een dakkapel. Men spreekt wel eens van het gerestaureerde huis, als zou het het oude kasteel van Baarland betreffen, maar het koetshuis stond destijds op de voorburcht van het kasteel Baarland. Toch moet het nu een voorrecht zijn in een dergelijke omgeving te kunnen wonen.

Heren van Renesse
De oudste heren van het huidige slot waren Heren van Renesse, die ook de Hellenburg in eigendom hadden. In de loop der eeuwen heeft het kasteel van Baarland vele eigenaren gehad. De laatste kasteeleigenaren waren een zekere Cornelis van Bol-Es en Jacobus de Backer. Deze heren hebben omstreeks het midden van de negentiende eeuw opdracht gegeven tot de sloop van het kasteel. De inventaris van kasteel Baarland bevatte toen nog een aantal bijzonderheden, waaronder een collectie familieportretten uit de zeventiende eeuw van voormalige bewoners, de familie Van Kerchem. Deze zijn terecht gekomen in het Rijksmuseum in Amsterdam en daardoor behoed voor de ondergang.

Romantische bezoekers
Voor de sloop schijnt het kasteel nog al eens de bestemming te zijn geweest voor een uitje, waarbij romantische bezoekers zich in een omgeving konden verpozen, die toen nog een min of meer middeleeuws karakter uitstraalde. De gebouwen waren toen echter al lang verwaarloosd en vermoedelijk onbewoonbaar.

Baarland was een groot kasteel
Kasteel Baarland moet in zijn gloriedagen een groot kasteel zijn geweest, afgaande op de prenten, die een groot gebouwencomplex, compleet met grachten, bijgebouwen, tuinen en muren laten zien. In de zeventiende eeuw waren nog een aantal ronde torens te zien, maar op latere prenten zien we, behalve een ommuring, alleen een groot vierkant gebouw en het koetshuis, dat er nu, in gemoderniseerde vorm, nog staat.

Het koetshuis
Het koetshuis van het voormalige kasteel Baarland wordt particulier bewoond en is daarom niet te bezichtigen. In het voor- en najaar, als de begroeiing wat minder intensief is, is er wel een glimp op te vangen vanaf het grasveld achter de N.H. kerk, links naast het toegangshek van het kasteel. Bovendien is er iets van het kasteel te zien vanaf een doodlopende weg, die parallel aan de Slotstraat loopt en daar noordelijk van ligt.

Ligging
Baarland, overigens een bijzonder aardig dorpje, ligt in de zak van Zuid-Beveland, dicht bij de Westerschelde. Het is het gemakkelijkst te bereiken vanaf de afslag 's-Gravenpolder in de weg van Bergen op Zoom, naar Vlissingen, de A58. Van 's-Gravenpolder kan men dan via Kwadendamme of via Hoedekenskerke naar Baarland rijden. Het kasteel van Baarland ligt juist ten noorden van de Nederlands Hervormde Kerk, aan de Slotstraat.Home

Slot Baarland - ontwerp en realisatie: LunVisie.nl 20180625